NTNU's Sjøørret forsøk

21.05.2015 22:39

NTNU Vitenskapsmuseet har merket sjøørret i Åelva (Åbjøravassdraget) og Urvoldvatnet med elektroniske merker. 

 

Merkene er enten operert inn i buken på fisken eller satt utvendig under ryggfinnen.

 

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge vandringer og habitatbruk til sjøørret i Tosenfjorden. 

De elektroniske merke sender ut en kodet lyd som fanges opp av lyttestasjoner plassert i fjorden og vassdragene.
 

Derfor ber vi om følgende:

Ikke rør lyttestasjoner i elven, elvemunningen eller fjorden.

Om merket fisk fanges uskadet, noter nummeret på merket under ryggfinnen og gjenutsett den straks. 

Send derpå melding til dette mobilnummeret  +47 92 46 43 14 Med informasjon om nummer på fisken og fangststed, (eks. Åbjøravassdraget, Lonet)

 

Som Takk for hjelpen sender vi noen flakslodd i posten.

Om merket fisk fanges og avlives, noter nummeret, som står på merket under finnen.

Er merket under ryggfinnen, et lite blått plastikkmerke, se da også etter svart sylinder i buken som ligge i mellom innvollene.

 

Om mulig, så frys ned hodet, da vi gjerne vil have dette ved anledning.
 

Se www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/sjoorretens-liv for mer informasjon om prosjektet.


Slik ser du at fisken er merket: 
Blått carlinmerke
Ytre svart akustisk merke
Indre svart akustisk merke
Slik ser lyttestasjonen i elva 

 

 

Tilbake

Kontakt

Fuglstad Gård Laksefiske
Åbygdveien 1326
Terråk
7980
Norway

Fuglstad Gård
+47 971 31 779
Torbjørn Fuglstad

© 2015 Alle rettigheter reservert av Fuglstad Lakse Fiske

Drevet av Webnode