Laksesesong i Åbjøravassdraget

Vi har ca. 6 kilometer fiskestrekning uten trengsel med mange gode fiskeplasser!

Laksesesong: Fra 15.Juni - 15.Juli

Sjøørretsesong: Fra 15. juni - 31.August
Du kan kjøpe fiskekort, og fiske laks, sjøørret og røye for bare 300.- pr døgn, (24 Timer fra utløst fiskekort).

Sesongkort: 3 500.-

Fiskeregler:

Det er ikke tillatt å bruke mark eller lignende som agn ved fiske i elven.

Laks
Sesongkvote pr. fisker:

  • 2 Villaks mellom 40-65 cm og 1 hannlaks opptil 85 cm . 

  • Til sammen 3 Villaks

  • Hunnlaks over 65 cm er Fredet!

Oppdrettslaks

All oppdrettslaks skal avlives umiddelbart og leveres skjellprøver fra.

 

Sjøørret

  • Døgnkvote pr. fisker: 3 sjøørret.

  • Sesongkvote pr. fisker: 5 sjøørret på 40-60 cm.

Merkede Sjøørret i elva

Det er fisket opp imot 150 sjøørret i elva som er merket og chippet, dette er et prosjekt som NTNU har for å avsløre sjøørretens hemmeligheter og vandring. Så hvis du får en merket Sjøørret, vennligst lever chip og merking til grunneier.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon